Mijenjanje navika u ramazanu

0
240
Mijenjanje navika u ramazanu

Ključni sunnet u razvijanju navika

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

Radite ispravno, iskreno i umjereno! Znajte da nikoga neće njegova djela uvesti u Džennet i da su Allahu najdraža ona djela koja su najtrajnija, pa makar bila i neznatna.

(El-Buhari)

Tako mi Allaha, Allahu neće dodijati (nagrađivanje) dok vama ne dodije (rad). Njemu je najdraži dobar posao kojeg čovjek ustrajno čini.

(El-Buhari)

Ovi hadisi su čvrst dokaz o važnosti činjenja dobrih djela kroz dnevne navike, jer ono što činimo svakodnevno, činimo kontinuirano. Ako malo razmislimo, shvatit ćemo da nas je Allah ovome podučio kroz mnoge aspekte naše vjere: namaz moramo obavljati pet puta dnevno, u tačno određeno vrijeme, svaki dan; propisane su nam posebne dove i zikrovi koje trebamo učiti u tačno određeno vrijeme, svaki dan (npr. nakon jela, prije odlaska na spavanje itd.)

Druga istaknuta poruka hadisa jeste da je učestalo činjenje malih dobrih djela bolje nego neredovno činjenje velikih dobrih djela. Iz tog razloga trebamo slijediti sunnet razvijanja navike činjenja dobrih djela koja ćemo, čak i ako su malena, nastaviti činiti ostatak našeg života. Proučiti pola džuza Kur’ana dnevno bolje je nego zapostaviti učenje Kur’ana čitavu sedmicu a potom u jednom danu proučiti više poglavlja.

U kontekstu organizovanja vremena i učinkovitosti, nema sumnje da uspješni ljudi uspijevaju sebe disciplinirati i održati dobre navike tokom cijelog života.

Način održavanja navika

Koliko puta smo u toku svoga života pokušali razviti određene navike da bi nakon par mjeseci otkrili kako su nestale? Vođen islamskom mudrošću, sažeo sam glavne principe za razvijanje navika u slijedećih pet koraka:

 • Prvi korak – Izaberimo naviku koja je zaista važna za našu životnu misiju
  Svakodnevno čitanje Šekspira je navika koju je besmisleno razvijati osim ako će imati nekog značaja za našu karijeru. Navika treba biti nešto što nas ispunjava, nešto što će napraviti veliku razliku u našem životu. U zadnjem poglavlju članka navest ću par savjeta vezanih za izbor navika.
 • Drugi korak – Učinimo naviku laganom
  Ovo je veoma važno. Pretpostavimo da u toku jednog dana možemo naučiti 10 riječi arapskog jezika. Da bismo tu naviku učinili laganom, moramo smanjiti broj riječi na 5 ili bilo koji drugi broj manji od 10. Broj riječi možemo tokom mjeseca i povećati.
 • Treći korak – Samo jedna navika mjesečno
  Ovo je ključni princip i bilo šta više od jedne navike mnogostruko povećava šanse za neuspjeh. Usmjeravanje pažnje na jednu naviku tokom mjeseca predstavlja siguran način za njeno učestalo praktikovanje, inšaAllah.
 • Četvrti korak – Objavimo svoj cilj
  Ideja ovog savjeta jeste da obavjestimo što je moguće više članova svoje porodice, prijatelja ili kolega o tome da pokušavamo razviti novu naviku. Na taj način ćemo kod sebe povećati osjećaj odgovornosti.
 • Peti korak – Izvještaj o dnevnom napretku
  Ovu istu grupu ljudi koju smo obavijestili o razvijanju nove navike trebamo svakodnevno izvještavati o svom napretku.

Neki, ako ne i svi ovi principi mogu izgledati prilično neobično ali je njihova svrha dugoročnost. Mi ne želimo razvijati navike kojih ćemo se odreći za mjesec ili čak godinu dana. Mi želimo navike za čitav život.

Šejtan nas često pokušava potaknuti na pretjerano činjenje dobrih djela kako bi nas opteretio jer zna da pod tim opterećenjem ne možemo učiniti onoliko dobrih djela koliko bi željeli. Koristeći ovaj trik on nas pokušava dovesti u situaciju da nakon niza neuspjeha u potpunosti odustanemo od činjenja dobrih djela.

Sjećamo li se početnog hadisa? Gore navedeni principi će nam pomoći da se zaštitimo od umora i zadržimo novostečene navike.

Navike tokom ramazana

Svaki musliman ulazi u mjesec ramazan sa nekoliko već prethodno razvijenih navika: post, namaz, učenje preporučenih dova i zikrova itd. Ovaj mjesec predstavlja savršeno vrijeme za razvijanje novih navika. Sa psihološkog aspekta, to je mnogo lakše uraditi u mjesecu ramazanu nego bilo kojem drugom mjesecu. Ramazan je mjesec kada su šejtani okovani, u kojem se spušta bereket i u kojem smo inspirisani da izbjegavamo loša a činimo dobra djela. Dakle, teren za razvijanje novih navika je već pripremljen.

Koje navike razviti tokom ramazana?

S obzirom da je ramazan mjesec Kur’ana, osjećam da bi i izbor navike u ovom mjesecu trebao biti vezan za Kur’an. Međutim, neki učenjaci smatraju da bi se čovjek trebao posvetiti ostavljanju unutarnjih osobina koje su haram (npr. hvalisanje dobrim djelima). Dakle, lista preporučenih navika u nastavku teksta obuhvata i navike srca koje često zanemarujemo. Navike nisu navedene nekim posebnim redoslijedom, ali se nadam da će nam pomoći da razmislimo o onim najbitnijim za nas. Ne zaboravimo da je riječ o navikama koje treba praktikovati svakodnevno.

 • Dnevno učenje dijela Kur’ana,
 • Dnevno čitanje dijela prijevoda značenja Kur’ana,
 • Dnevno čitanje dijela tefsira Kur’ana,
 • Dnevno čitanje hadisa,
 • Ponavljanje bilo koje od napamet naučenih sura,
 • Pamćenje kratkog hadisa,
 • Pamćenje dijela Kur’ana (hifz Kur’ana),
 • Preporučeni zikr (npr. jutarnji i noćni zikr),
 • Klanjanje dobrovoljnog namaza (npr. noćni namaz),
 • Izbjegavanje zabranjenog djela/osobine (npr. ogovaranje),
 • Davanje sadake,
 • Fokusiranje na razvijanje osobine koja je od sunneta (npr. darežljivost),
 • Učenje arapskog jezika (uvećavanje svog rječnika arapskog jezika),
 • Osvrt na bilješke iz islamskih nauka,
 • Čitanje islamske literature, posebice sire Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
 • Učenje islamske nauke (npr. fikh, tedžvid),
 • Slušanje (predavanja) najdražeg učenjaka.

Tokom ramazana, a posebno zadnjih deset dana, potrebna je jaka želja i elan kako bismo razvili više od jedne navike. Međutim, trebamo iskoristiti bereket ovog mjeseca.

Svako ko je pokušao razviti određenu naviku zna da je to jako teško. Ali, trud se isplati jer je razvijanje navika u ime Allaha način mijenjanja samog sebe tj. usklađivanje naših puteva sa sunnetom i voljenom pokornošću našem Stvoritelju, tebareke ve te’ala.

Iz tog razloga se trebamo pripremiti.