Nesretnik, u pravom smislu te riječi, jeste onaj ko je uskraćen vjerovanja i uvjerenja u vjerske istine, i on je uvijek nesretan, potišten i ponižen. To je Allahovo, džellešanuhu, obećanje: “A ko se okrene od Opomene Moje, njemu zbilja tjeskobno življenje pripada … ” (Ta-ha, 124)

Život bez imana nema ni smisla ni vrijednosti. Vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čovjeka može usrećiti i otkloniti njegove brige i nemir: “Kad imana i vjere nestane, pravog života više nema”, stoji u stihovima.

O kako je tjeskoban život bez vjerovanja u Allaha! O kako će biti teške posljedice prokletstva onima koji su odstupili od Allahove vjere: “Mi srca njihova i poglede njihove okrećemo, pa neće vjerovati kao što nisu vjerovali ni prvi put. I u zabludi njihovoj Mi ih prepuštamo da tumaraju.” (El-En’am, 110)

Došlo je vrijeme da se ljudi uvjere u islam, da povjeru ju u kelimei-šehadet, nakon izuzetno dugog, teškog iskustva koje je pokazalo čovjeku da je robovanje kipovima teška greška, nevjerovanje u Allaha prokletstvo, ateizam lažni, nametnuti način življenja, odnosno da su poslanici istinu donijeli, da je Allah, Kome pripada sva zahvala i vlast, istina, i da On sve može.

Sretan ćeš biti ako budeš snažan vjernik. Potvrdu za to nalazimo u časnom Kur’ anu: “Koji god da urade dobro djelo, muško ili žensko bili, i k tome u Boga budu vjerovali, Mi ćemo dati njima da prožive u životu lijepome, i zbilja ih na najljepši način nagradom njihovom nagraditi za ono što su činili!” (En-Nahl, 97)

Življenje u skladu s Objavom ima za rezultat smirenost, vjerovanje u ono što je Allah obećao, ljubav prema Allahu, duševnu čistotu od svih devijacija, mirno podnošenje svih nemilih događaja, zadovoljstvo sudbinom.

Bit će sretan samo onaj ko je zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom, a Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kao vjerovjesnikom i poslanikom.