Među najveće plodove vjerovanja u Allaha i najljepše osobine vjernika jesu prepuštanje stanja u kojem se nalaze Allahu, oslonac na Njega, vjerovanje u Njegovo obećanje, zadovoljstvo sudbinom, lijepo mišljenje o Allahu, očekivanje izlaza od Njega … i tada će čovjek zadovoljno prihvatiti konačnicu, i naći će da ga Allah čuva, štiti i pomaže.

Sjetimo se Ibrahimove, alejhis-selam, situacije! Nevjernici su ga bacili u vatru, pa je on rekao: “Dovoljan je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!”, i Allah je učinio da ta vatra bude hladna i spasonosna za njega. Isto tako, neko je pokušao zatrašiti Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabe pozivajući se na brojnost nevjerničke vojske, pa su i oni rekli: “Dovoljan je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!” Allah je u vezi s tim događajem objavio sljedeće ajete: ” … i onima kojima se, kad im je svijet govorio: ‘Okupljaju se ljudi protiv vas, pa ih se čuvajte!’vjerovanje njihovo povećalo. Takvi su govorili: ‘Dosta je nama Allah! Divan li je On zaštitnik! I oni se vratiše s blagodatima i obiljem od Allaha i ništa ih ne zadesi od zla! Pa Allahovo zadovoljstvo sljedahu. A Allah je posjednik obilja golemog!” (Alu lmran, 173, 174)

Čovjek, slabo i nemoćno stvorenje, nije u stanju oduprijeti se nesrećama ni iskušenjima, sam ne nalazi načina da se oslobodi pritiska ovosvjetskih neprijatnosti, ali je to u stanju ako se osloni i pouzda u Svemogućeg Allaha: “‘I na Allaha se, ako ste vjernici, vi oslonite!“‘ (El-Maida, 23)

Ako želi izbjeći neprijatnosti, čovjekovo geslo treba biti: “Dovoljan je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!”

Ako si prezadužen (a imaš neznatna primanja), ako se razboliš, ako dopadneš bilo kakvog iskušenja, ako se pobojiš za budućnost, ako se sjetiš nemilosrdnosti zulumćara, neka tvoje geslo bude: “Dovoljan je nama Allah! Divan li je On zaštitnik!” A dovoljno je, zaista, to što Allah upućuje i pomaže čovjeka.