Резултат слика за bismillah square png

Postoje, nažalost, ljudi koji se uznemiravaju zbog bezazlenih problema. Pjesnik je spjevao: “U očima beznačajnih ljudi beznačajne su stvari velike,/a velikani koban slučaj kao bezazlen prihvate.”

Razmisli samo kako su niske ambicije dvoličnjaka i kako su oni neodlučni! Evo kako su govorili: ‘”Ne idite u borbu po žegi!’” (Et-Tevba, 81); ‘”Dozvoli mi da u boj ne idem i na kušnju me ne stavljaj!“‘ (Et-Tevba, 49); “‘Allah i Njegov Poslanik samo su nam obmanu obećali!“‘ (El-Ahzab, 12); ‘”Kuće su naše nezaštićene!“‘ (El-Ahzab, 13) ‘” Bojimo se kakve nesreće da nas ne snađe!’” (El-Maida, 52). O kako su iskvareni i nesretni oni koji su tako govorili!

Ima  ljudi kojima je jedina briga zadovoljiti prohtjeve, zgrnuti što više imetka, živjeti za ono što nije vrijedno spomena, pa nikad i ne shvate da postoje i neke druge vrijednosti radi kojih se vrijedi žrtvovati. Mnogo  je i onih koji su stalno zabrinuti zbog svađe sa suprugom, ili zbog neposlušnoti djeteta, ili zbog nesporazuma s rođakom, ili zbog toga što su čuli da je neko rekao nešto neprimjereno, ili zbog određene situacije … Budući da nemaju uzvišene ciljeve i visoke ambicije koje ih vode, takvi se moraju baviti svakodnevnim problemima. A davno je rečeno: “Kad se voda izlije iz posude, zrak je ispuni.” Dakle, uvijek ima nešto o čemu bi čovjek mogao razmišljati i nervirati se zbog toga, ali zavređuje li svaki problem da se čovjek zbog njega umara i trudi oko njegovog rješavanja?! Treba li svakom problemu posvetiti vrijeme, živce, umne sposobnosti i ličnu udobnost?! Ne treba. To je sušta propast. Psiholozi kažu da čovjek svemu treba odrediti razumnu granicu. Od tih njihovih riječi istinitije su i preciznije Allahove riječi: “On svakoj stvari mjeru već odredio je!” (Et-Talak, 3).

A ne smije se, naravno, u tome pretjerati, niti svakodnevne probleme potpuno zanemariti.

Ovdje ćemo spomenuti visinu ambicija plemenitih ashaba koji su dali prisegu na vjernost na Hudejbiji, pa su zaslužili Allahovu naklonost, a s  njima je bio i čovjek koji je dao prednost sređivanju jahalice, pa ga je mimoišla prisega, te je bio uskraćen dobra i vrijednosti prisege.

Obećavam ti da ćeš biti sretan i bezmjerno radostan ako se ne budeš bavio bezazlenim i niskim stvarima!